EN FR NL 

Destratificatoren

Het probleem van de stratificatie

Het stratificatiefenomeen treedt op zodra men een industriële ruimte wil verwarmen. Iedereen weet dat de lucht warmer is aan de zoldering of aan de nok onder het dak.

De hete lucht stijgt en de warmte gaat door het dak verloren.
Dit stratificatiefenomeen is nog sterker wanneer de buitentemperatuur laag is en het verwarmingssysteem dus grote hoeveelheden hete lucht moet produceren.

Bij vriesweer kan men aan de top van het dak regelmatig een temperatuur bereiken tussen 25 en 30°C, terwijl ter hoogte van de grond de temperatuur amper aanvaardbaar is. Men kan zich gemakkelijk het financiële verlies indenken.

Verlies door stratificatie met warme lucht verwarming

De warme lucht die door de generator in het gebouw geblazen wordt stijgt onvermijdelijk naar de zoldering. De temperatuur onder het dak ligt veel hoger. Stratificatie wordt hier nog erger.

Vermindering van de stratificatie met stralingsverwarming

• Bij straling werkt de verwarming door goed geplaatste stralingspanelen op afstand, zonder de omgevende lucht als warmtedrager te gebruiken. De lucht speelt bij deze verwarmingsmethode een passieve rol.

• Bij straling beperkt men de verwarming van de omgevingslucht, zo vermindert men ook de stratificatie

• Met straling kan men de verwarming tot de bezette werkzones beperken.

• Dankzij de straling, voelt de persoon die in de straling staat een temperatuur van 18°C, hoewel de omgevingslucht slechts een temperatuur van 15°C heeft. Het lokaal wordt dus minder verwarmd, het saldo van 3°C wordt door de straling aangevoeld. (Comforttemperatuur = temperatuur in het lokaal + straling)


Besluit:
Wij zien dat de verwarming door stralingsbuizen een zonale en globale verwarming toelaat, met beperkte luchtverwarming en dus weinig of geen luchtstroming of stratificatie.